zadania seminaryjne 1-1

1. WZORY ELEKTRONOWE I HYBRYDYZACJA 1. Narysować wzory Lewisa następujących cząsteczek i jonów: H2S, CO2, CO, H2CO3, N2H4, HNO3, HNO2, SiO2, H2O, PCl5...

10 downloads 1019 Views 135KB Size

1. WZORY ELEKTRONOWE I HYBRYDYZACJA 1. Narysować wzory Lewisa następujących cząsteczek i jonów: H2S, CO2, CO, H2CO3, N2H4, HNO3, HNO2, SiO2, H2O, PCl5, POCl3, SO3, SOCl2, _ +

_

__

_

_

SO2Cl2, HSO3, NO2, NO2, NO3, SO42 , OH, NH2.

2. Narysować wzory Lewisa następujących cząsteczek i jonów: _

BF3, BF4, NH3, +NH4, R S R, R SO R, R SO2R, RSH, R

SOH, R SO2H, R SO3H.

3. Uzupełnić w przedstawionych wzorach Lewisa pary elektronowe i formalne ładunki: O H O P O H ,

Cl C Cl ,

_ Cl C Cl ,

N N N,

H C C

Cl

O H

4. Narysować wszystkie izomery związków: a) C3H9N,

b) C3H7Cl. 5. Określić hybrydyzację wszystkich atomów węgla w cząsteczkach. CH3 CH3C CH3 ,

CH3CH2CH2OH,

CH2 C CH2 ,

CH3C CH ,

HC CCH2C N,

CH3 CH3CHCHO ,

CH2 CH CH2 COOH

6. Napisać na postawie hybrydyzacji atomów węgla wzory węglowodorów: a) /C1sp3/C2sp2/ C3sp2/ C4sp3/, b) /C1sp2/C2sp2/ C3sp3/ C4sp/ C5sp/. 7. Przedstawić za pomocą orbitali molekularnych kształt najprostszych cząsteczek o hybrydyzacji sp3, sp2 oraz sp. 8. Ile wiązań σ i ile wiązań π występuje w cząsteczkach: CH3COOH,

CH2 CHCH3 ,

CH3CHCHCH3 , OH OH

CH2 C CH2 ,

CH2COOH CH3C CCH CH2 ,

CH3CHCHO , OH

CH CCH2COOH ,

9. Przedstawić najbardziej prawdopodobne struktury graniczne związków organicznych: O

O CH3C NH2 ,

CH2 CH CH CH Cl , OH

CH2 CH O CH3 ,

CH3C CH CH2 ,

NO2 CH C CH2 ,

NO2

,

,

N

,

S

10. Temperatury topnienia kwasu p-hydroksybenzoesowego i kwasu o-hydroksybenzoesowego wynoszą odpowiednio 213°C i 158°C. Wyjaśnić dlaczego istnieje taka różnica w temperaturze, jeżeli są one izomerami konstytucyjnymi. 11. Narysować wzór elektronowy następujących związków: a) NaHCO3, b) (CH3)2SO4, c) NH2OH,

d) CH3COOCH2C(CH3)3. 12. Określić hybrydyzację atomów węgla oraz narysować struktury podanych związków: a) CH3CH2COOCH2CHCHCH3 COCl b) COO c)

d)

CH3COCH2COOH

13. Narysować struktury graniczne następujących związków: Cl CH CH CH CH2 ,

CH3 CH CH CHO ,

CH2 C CH CH2 , CH3

CH2 CH NO2

W przypadku każdego związku określić typ hybrydyzacji dla poszczególnych atomów węgla.

Subscribe

© Copyright 2013 - 2019 AZDOC.PL All rights reserved.