Rozkaz 2-2004

1 Związek Harcerstwa Polskiego Bielsko-Biała, 12 luty 2004 r. Komendant Hufca Beskidzkiego im. Kazimierza Sumpera Rozkaz L. 2/2004 Wyjątki z rozkazu k...

5 downloads 227 Views 251KB Size

Związek Harcerstwa Polskiego Komendant Hufca Beskidzkiego im. Kazimierza Sumpera

Bielsko-Biała, 12 luty 2004 r.

Rozkaz L. 2/2004 Wyjątki z rozkazu komendanta chorągwi L.3/2004 z dnia 28.01. 2004 r. 4. Rozwiązania i powołania sztabów, komisji, komend kursów, referatów, zespołów 4.5. Rozwiązanie i powołanie zespołów 4.5.1. Powołuję z dniem 01.10.2003r. Zespół ds. Współzawodnictwa Hufców Śląskiej Chorągwi ZHP w następującym składzie: hm. Andrzej LICHOTA – przewodniczący hm. Ewa COFAŁA hm. Sławomir GAJDA hm. Marian PAŁCZYŃSKI phm. Robert DUDA INFORMACJE: składamy serdeczne podziękowania hm. Barbarze JUSKOWIAK, phm. Janinie LIZIS, hm. Mariuszowi KRAWCOWI, phm. Maciejowi LEJAWCE, Komendzie Hufca Mikołów za zorganizowanie i przeprowadzenie WARSZTATÓW WĘDROWNICZYCH 2. Hufiec 2.1 Zwolnienia w komendzie hufca 2.1.1. Zwalniam na własne życzenie phm. Macieja Lejawkę z funkcji członka Komendy z dniem 5 luty 2004 r. Serdecznie dziękuję za wzorowe pełnienie funkcji i życzę dalszych sukcesów w służbie instruktorskiej. 2.2 Mianowania w komendzie hufca 2.2.1. Mianuję phm. Cezarego Zatorskiego - szefem Zespołu Promocji i Informacji Hufca z dniem 20.10.2003 r. 2.2.2. Mianuję phm. Jarosława Dziech - szefem Zespołu Wspierania Inicjatyw Hufca z dniem 20.10.2003 r. 3. Drużyny 3.2. Zmiany organizacyjne 3.2.3. Zamykam okres próbny i przyjmuję w poczet drużyn hufca drużynę harcerską działającą przy SP 6 i nadaję jej numer 9 „Tajne Bractwo” z dniem 25.01.2004r. 3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych 3.3.1. Mianuję na wniosek drużyny phm. Macieja Lejawkę HR drużynowym 88 DW "Wierchy" z dniem 20.11.2003r. 6. Harcerska Akcja Letnia i Zimowa 6.1. Zwolnienia i mianowania komendantów 6.1.1. Mianuję phm. Magdalenę Górną komendantem kursu drużynowych harcerskich i zuchowych, organizowanego w dniach 14-21.02.2004. 7. Mianowania instruktorów 7.1. Zamknięcia próby na stopień przewodniczki/przewodnika

1

7.1.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 7.01.2004 r. zamykam próbę, przyznaję stopień przewodnika i dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego druha: Józefa Sadowskiego. 7.1.2. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 7.01.2004 r zamykam próbę, na stopień przewodnika z wynikiem negatywnym dh Radosławowi Sagan. 7.2. Otwarcie próby na stopień przewodniczki/przewodnika 7.2.1. Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 7.01.2004 otwieram próbę na stopień przewodniczki następującym druhnom: sam. Agnieszce Komędera HO Anna Ogórek sam. Anna Rodak

- opiekun hm. Alicja Cegielska - opiekun phm. Maciej Lejawka - opiekun phm. Jacek Sporysz

7.5. Przyjęcie w poczet instruktorów 7.5.1. Z dniem 01.02.2004 przyjmuję przewodnika Konrada Wiewióra w poczet instruktorów ZHP. 12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody 12.1 Udzielam pochwały i dziękuje 37 DH „Błękitna Drużyna” za zorganizowanie wigilii harcerskich pokoleń w gminie Kozy. 12.2 Udzielam pochwały i dziękuje 37 DH „Błękitna Drużyna” za uczestnictwo w WOŚP. 12.3 Udzielam pochwały i dziękuje 24 DH „Entaro” za uczestnictwo w obchodach 59 rocznicy wyzwolenia Bielska- Białej. 12.4 Udzielam pochwały i dziękuje 78 DH „Halny” za uczestnictwo w obchodach 59 rocznicy wyzwolenia Bielska- Białej. 12.5 Udzielam pochwały i dziękuje, dh. sam. Annie Rodak i dh. phm. Jackowi Sporyszowi za obraz, jaki wykonali w harcówce. Czuwaj! /-/ hm. Sławomir Gajda

2

Subscribe

© Copyright 2013 - 2019 AZDOC.PL All rights reserved.