Rozkaz 1-2004

1 Związek Harcerstwa Polskiego Bielsko-Biała, 29.01. 2004 r. Komendant Hufca Beskidzkiego im. Kazimierza Sumpera Rozkaz L. 1/2004 Wyjątki z rozkazu ko...

6 downloads 262 Views 150KB Size

Związek Harcerstwa Polskiego Komendant Hufca Beskidzkiego im. Kazimierza Sumpera

Bielsko-Biała, 29.01. 2004 r.

Rozkaz L. 1/2004

Wyjątki z rozkazu komendanta chorągwi L. 22/2003 z dnia 19.12. 2003 r. 1.2 Informacje Podaję do wiadomości listę delegatów na Zjazd Chorągwi wybranych na Zjazdach Hufców: 3. hm. Joanna Buzderewicz Hufiec Beskidzki 4. phm. Jarosław Dziech 5. phm. Kornelia Korzec 1. Zarządzania i informacje 1.2. Informacje 1.2.2 Informuję o decyzjach Komendy Hufca z dnia 15.01.2004r. w następujących kwestiach: 1.Postanowiono, że jednostki hufca posiadające środki finansowe na koncie hufca przed pobraniem zaliczki powyżej kwoty 300,00zł zobligowane są do poinformowania w terminie 7 dni wcześniej o tym komendanta hufca. 2.Od stycznia 2004 roku została uruchomiona nowa strona internetowa hufca beskidzkiego: www.beskidzki.zhp.org.pl. 3.Podjęto uchwałę o opłatach za korzystanie z Ośrodka Harcerskiego „Wilczysko” w roku 2004. Opłata za pobyt członek hufca beskidzkiego 5,00 zł os/dzień inne osoby 7,00 zł os/dzień wraz z uiszczeniem wysokości kosztów zużytej energii i wody wg odczytu z liczników 2. Hufiec 2.2. Mianowania w komendzie hufca 2.2.1. Mianuję szefem Hufcowej Kapituły Stopni phm. Łukasza Fabera HR. 2.2.2. Powołuję w skład Hufcowej Kapituły Stopni następujące druhny:  hm. Joannę Buzderewicz HO.  pwd. Joannę Wisz HR. 3. Drużyny 3.2. Zmiany organizacyjne 3.2.1.Otwieram okres próbny Gromadzie Zuchowej przy SP nr 1 w Kozach. 3.2.2.Zamkam okres próbny i przyjmuję w poczet drużyn hufca drużynę harcerską działającą przy SP nr 6 w Bielsku – Białej nadaję jej nr 9 i nazwę „Tajne Bractwo”. Jest to jednostka o specjalności łuczniczej. 3.3. Zwolnienia i mianowania drużynowych 3.3.1.Zwalniam phm. Annę Kliś z funkcji drużynowej 58 TDHP „ Biali”. Dziękuję za prowadzenie drużyny i życzę satysfakcji na dalszej drodze instruktorskiej. 3.3.2.Mianuję dh. Agatę Obajtek na funkcję drużynowej próbnej gromady zuchowej w SP nr 1 w Kozach. Życzę sukcesów na nowej funkcji. 3.3.3.Mianuję dh. sam Alinę Ogaza na funkcję drużynowej 58 TDHP „Biali”. Życzę sukcesów na nowej funkcji. 7. Mianowania instruktorów 7.1. Zamknięcie próby na stopień przewodniczki/przewodnika 7.1.1.Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 24.01.2004 r. zamykam próbę, przyznaję stopień przewodnika i dopuszczam do złożenia Zobowiązania Instruktorskiego druhów:

1

 HO Sebastian Puczka  HO Radosław Sadlok  HO Konrad Wiewióra 7.2. Otwarcie próby na stopień przewodniczki/przewodnika 7.2.1.Na wniosek Komisji Stopni Instruktorskich z dnia 24.01.2004 r. otwieram próbę na stopień przewodniczki druhnie:  sam. Alinie Ogaza - opiekun próby phm. Maciej Lejawka. 8. Zaliczanie służby instruktorskiej: 8.1 Zaliczam służbę instruktorską za rok 2002/2003 dh.phm. Monice Sarapata. 11. Kary organizacyjne: 11.1 Udzielam upomnienia za niezapłacenie składek członkowskich za rok 2003 następującym jednostkom i instruktorom:  1 GZ Aniołki – drużynowa ochot. Aleksandra Rajska  5 GZ Błękitne Chmurki – drużynowa dh. Aleksandra Luty  10 GZ Poszukiwacze Przygód – drużynowa phm. Ilona Kanik  18 GZ Baśniowe Ludki – drużynowa 02/2003 trop. Maria Żądło  21 GZ Leśne skrzaty – drużynowa HO Katarzyna Czech  26 GZ Rozśpiewane Nutki – drużynowa sam. Gabriela Praszkiewicz  27 GZ Wesołe Nutki – drużynowa hm. Alicja Cegielska  58 GZ Elfy – drużynowa sam. Aleksandra Jędrusińska  5 DH Burza – drużynowa dh. Janina Gogler  25 DH Traperzy – drużynowy ćwik Bartosz Sąsiadek  dh. Kotnis Katarzyna  phm. Kieca Mieczysław  pwd. Kamińska Karolina  phm. Gluza Ewa  pwd. Cegielski Krzysztof  dh. Baran Agnieszka 12. Pochwały, wyróżnienia, nagrody 12.1 Dziękuję dh. Martynie Kowalskiej i dh. Annie Dyszlewskiej za włożony duży wkład pracy w rozniesieniu Betlejemskiego Światła Pokoju. 12.2 Dziękuję dh. Agnieszce Jakubiec za stworzenie strony internetowej hufca. 12.3 Dziękuję redaktorowi naczelnemu dh.pwd.Wojciechowi Kręcioch wraz z zespołem za stworzenie oraz podjęcie się redagowania pisma hufcowego. 12.4 Dziękuję dh.hm. Irenie Kowaliczek za pozyskanie książek na Imieniny Zucha. 12.5 Dziękuję dh. hm. Zdzisławowi Koneckiemu za pozyskanie kaloryferów do budynku hufca. 12.6 Na wniosek komendanta I SH Drybkowy Grodek składam podziękowania za pomoc w nauce w ramach odbywających się warsztatów „em-ce kwadrat” następującym instruktorom naszego hufca:  hm. Irena Kowaliczek  phm. Cezary Zatorski  phm. Katarzyna Nęga  pwd. Agnieszka Matecka  pwd. Aleksandra Nęga  p. Katarzyna Matuszek z SP 22 13. Inne 13.1.Na wniosek Namiestnika Wędrowniczego phm. Macieja Lejawki zaliczam zadanie zespołowe „Betlejemskie Światło Pokoju” następującym jednostkom:  37 DH Błękitna Drużyna  38 DH Huragan  78 DH Halny  1 DW „1 DSH Południe”  88 DW „Wierchy”

2

Gratuluję i życzę dalszych owocnych działań. 13.2. Podaje do wiadomości zmianę nazwy namiestnictwa zuchowego z „9 Sił” na „Elvandar”

Czuwaj! /-/hm.Sławomir Gajda

3

Subscribe

© Copyright 2013 - 2019 AZDOC.PL All rights reserved.