RKW-O do sejmu

RKW-O - 1 z 2 - Wyniki przekazać koordynatorowi powiatu: Wynikiprzekazaćkoordynatorowipowiatu: Koordynatorkrajowy:tel.502225232,email:[email protected]

6 downloads 641 Views 63KB Size

RKW-O

WYBORY DO SEJMU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ ZARZĄDZONE NA DZIEŃ 25 PAŹDZIERNIKA 2015 Kod terytorialny gminy (dzielnicy w m. st. Warszawie)

Nr obwodu głosowania

Siedziba Obwodowej Komisji Wyborczej (adres) Gmina / Dzielnica Okręg wyborczy nr

Powiat

Województwo

Okręgowa Komisja Wyborcza w

PROTOKÓŁ GŁOSOWANIA W OBWODZIE NA LISTY KANDYDATÓW NA POSŁÓW Głosowanie rozpoczęło się w dniu 25 października 2015 r. o godz. 7:00 i trwało bez przerwy do godz. 21:00.

I. ROZLICZENIE KART DO GŁOSOWANIA 1

Liczba wyborców uprawnionych do głosowania (umieszczonych w spisie, z uwzględnieniem dodatkowych formularzy) w chwili zakończenia głosowania

2

Komisja otrzymała kart do głosowania

3

Nie wykorzystano kart do głosowania

4

Liczba wyborców, którym wydano karty do głosowania (liczba podpisów w spisie oraz adnotacje „odmowa podpisu”)

5

Liczba wyborców głosujących przez pełnomocnika (liczba kart do głosowania wydanych na podstawie otrzymanych przez komisję aktów pełnomocnictwa)

6

Liczba wyborców głosujących na podstawie zaświadczenia o prawie do głosowania

7

Liczba wyborców, którym wysłano pakiety wyborcze

8

Liczba otrzymanych kopert zwrotnych

8a

Liczba kopert zwrotnych, w których nie było oświadczenia o osobistym i tajnym oddaniu głosu

8b

Liczba kopert zwrotnych, w których oświadczenie nie było podpisane przez wyborcę

8c Liczba kopert zwrotnych, w których nie było koperty na karty do głosowania 8d

Liczba kopert zwrotnych, w których znajdowała się niezaklejona koperta na karty do głosowania

8e Liczba kopert na karty do głosowania wrzuconych do urny Uwaga! Liczba z pkt. 8 nie może być większa od liczby z pkt. 7. Suma liczb z pkt. 8a-8e nie może być większa od liczby z pkt. 8.

-1z2-

tel. 502 225 232, email: [email protected]uchkontroliwyborow.com

Uwaga! Suma liczb z pkt. 3 i 4 powinna być równa liczbie z pkt. 2, jeśli tak nie jest - przypuszczalną przyczynę należy opisać w uwagach.

Koordynator krajowy: tel. 502 225 232, email: [email protected]

Wyniki przekazać koordynatorowi powiatu:

Wyniki przekazać koordynatorowi powiatu:

RKW-O

II. USTALENIE WYNIKÓW GŁOSOWANIA Komisja stwierdziła, że pieczęcie na urnie pozostały nienaruszone. Po wyjęciu kart z urny Komisja ustaliła na ich podstawie następujące wyniki głosowania: 9

Liczba kart wyjętych z urny

9a w tym liczba kart wyjętych z kopert na karty do głosowania Uwaga! Liczba z pkt. 9 pomniejszona o liczbę z pkt. 9a powinna być równa liczbie z pkt. 4. Dodatkowo liczba z pkt. 9a nie powinna być większa od liczby z pkt. 8e; jeśli tak nie jest - przypuszczalną przyczynę należy opisać w uwagach.

10

Liczba kart nieważnych (innych niż urzędowo ustalone lub nieopatrzonych pieczęcią obwodowej komisji wyborczej)

11 Liczba kart ważnych Uwaga! Suma liczb z pkt. 10 i 11 musi być równa liczbie z pkt. 9. Jeśli w pkt. 10 liczba jest większa niż 0, przyczynę należy opisać w uwagach.

12 Liczba głosów nieważnych (z kart ważnych) 12a

w tym z powodu postawienia znaku „X” obok nazwiska dwóch lub większej liczby kandydatów z różnych list

12b

w tym z powodu niepostawienia znaku „X” obok nazwiska żadnego kandydata z którejkolwiek z list

12c

w tym z powodu postawienia znaku „X” wyłącznie obok nazwiska kandydata z listy, której rejestracja została unieważniona (art. 227 §3 Kodeksu)

Uwaga! Suma liczb z pkt. 12a do 12c musi być równa lub mniejsza od liczby z pkt. 12.

13

Liczba głosów ważnych oddanych łącznie na wszystkie listy kandydatów (z kart ważnych)

Koordynator krajowy: tel. 502 225 232, email: [email protected]

Wyniki przekazać koordynatorowi powiatu:

Wyniki przekazać koordynatorowi powiatu:

Uwaga! Suma liczb z pkt. 12 i 13 musi być równa liczbie z pkt. 11.

kandydatów na posłów oddano następujące liczby głosów ważnych: 14.1 Lista nr 1 - Komitet Wyborczy Prawo i Sprawiedliwość 14.2 Lista nr 2 - Komitet Wyborczy Platforma Obywatelska RP 14.3 Lista nr 3 - Komitet Wyborczy Partia Razem 14.4 Lista nr 4 - Komitet Wyborczy KORWiN 14.5 Lista nr 5 - Komitet Wyborczy Polskie Stronnictwo Ludowe, 14.6

Lista nr 6 - Koalicyjny Komitet Wyborczy Zjednoczona Lewica SLD+TR+PPS+UP+Zieloni

14.7 Lista nr 7 - Komitet Wyborczy Wyborców "Kukiz'15" 14.8 Lista nr 8 - Komitet Wyborczy Nowoczesna Ryszarda Petru

-2z2-

tel. 502 225 232, email: [email protected]

14. Na poszczególne listy kandydatów na posłów i umieszczonych na nich

Subscribe

© Copyright 2013 - 2019 AZDOC.PL All rights reserved.