reynolds 1

Copyright © 2013 by Daniel Czaja ver. 2013_a POLITECHNIKA ŚLĄSKA Re INSTYTUT MASZYN I URZĄDZEŃ EN...

10 downloads 581 Views 145KB Size

Re

POLITECHNIKA ŚLĄSKA INSTYTUT MASZYN I URZĄDZEŃ ENERGETYCZNYCH Nazwisko i imię:

Data:

Grupa:

Sekcja:

Sprawozdanie z laboratorium z przedmiotu MECHANIKA PŁYNÓW Doświadczenie Reynoldsa 1. Charakterystyka ogólna zagadnienia.

2. Schemat stanowiska pomiarowego:

d= D= µ=

Copyright © 2013 by Daniel Czaja ver. 2013_a

3. Tablica pomiarów i obliczeń. Lp

τ s

ν °E

ν m2/s

1 2 3 4 5 6 7 Śred. 4. Spostrzeżenia i wnioski.

Copyright © 2013 by Daniel Czaja ver. 2013_a

η cP

Lp 1 2 3 Śred 1 2 3 Śred

h mm

Q m3/s

v m/s

vmax m/s

Rekr -

bład %

lw m Rekr dol= Rekr górne=

Subscribe

© Copyright 2013 - 2019 AZDOC.PL All rights reserved.