Podstawy Korelacji i Regresji - wzory

2013-11-07 1 PODSTAWY KORELACJI I REGRESJI LINIA REGRESJI y = a + bx N xby a N li N li ii                   N li N li 2 i 2 i N ...

5 downloads 517 Views 371KB Size

2013-11-07

PODSTAWY KORELACJI I REGRESJI

LINIA REGRESJI y = a + bx

N

N

 y i b   x i a  i l

i l

N

N

N

N

N   x i yi   x i   yi b

i l N

i l N

i l

i l

i l

N  x i2  ( x i ) 2

DRUGA LINIA REGRESJI x = A + By N

N

 xi  B  yi A  il

il

N

N

N

N  xi  yi  B

i l

N

 x i   yi

N

il N

il

il

i l

N yi2  ( yi )2

1

2013-11-07

WSPÓŁCZYNNIK KORELACJI LINIOWEJ PEARSONA rxy  

bB

0  bB 1

WSPÓŁCZYNNIK KORELACJI RANG SPEARMANA N

6   di2  1

i l

N  ( N 2  1)

WSPÓŁCZYNNIK YULE’A (Q)

Q

ad  bc ad  bc

2

Subscribe

© Copyright 2013 - 2019 AZDOC.PL All rights reserved.