KodPamieci-1-1

1 Copyright © Synergia.org.pl 2011 Cześd tu Kasia Szafranowska, witam Cię w Świadomym Konstruktorze, pierwszym wideo pierwszego modułu kursu Kod Pamię...

5 downloads 637 Views 291KB Size

Cześd tu Kasia Szafranowska, witam Cię w Świadomym Konstruktorze, pierwszym wideo pierwszego modułu kursu Kod Pamięci -3 fundamenty niezawodnej pamięci. Usiądź wygodnie, rozluźnij się i pozwól, że zabiorę Ci w fascynującą podróż w głąb możliwości Twojego mózgu. Wyobraź sobie Dominica angielskiego chłopca, który do samego początku miał olbrzymie kłopoty z nauką. Gdy czytał to litery wirowały mu przed oczami i nie umiał się skoncentrowad, a co dopiero zapamiętad informacje.Zdiagnozowano u niego ciężką dysleksję i Syndrom Deficytu Uwagi(tzw. ADD). Dominik szukał pomocy i po nauczeniu się czytania ze wskaźnikiem, jego nauka poprawiła, lecz on chciał czegoś więcej… Pewnego dnia obejrzał w telewizji program z udziałem znanego Światowego Mistrza Pamięci. Gdy Dominic zobaczył jak ten człowiek bez żadnego wysiłku zapamiętuje liczby, kształty a także kolejnośd kilkunastu talii kart, zapragnął mied taką pamięd. Zaczął więc szukad informacji na temat działania pamięci, a potem rozpoczął trening… Po kilku tygodniach pamiętał znacznie lepiej, a po kilku miesiącach rozpoczął przygotowania do pierwszego turnieju pamięci. Dominic chciał więcej i szedł coraz dalej, aż po kilku latach zdobył upragnione Mistrzostwo Świata w Zapamiętywaniu. Obronił swój tytuł 8 krotnie, a w 2002 roku przed komisją, w której zasiadał sam twórca map myśli, Tony Buzan, Dominic O’Brien zapamiętał kolejnośd 2808 kart (czyli 54 tali do gry) pobijając tym samym Rekord Guinnessa. W zwycięskim wywiadzie dla gazety powiedział: „Wiedza jak działa mózg i jak zapamiętywad skutecznie to FUNDAMENT dobrej pamięci”.

Za chwilę i Ty poznasz 3 Fundamenty Niezawodnej Pamięci! Jednak najpierw wyobraź sobie jakby wyglądało Twoje życie, gdybyś: - mógł w 100% polegad na swojej pamięci i przestad martwid się, czy tym razem znowu zapomnisz o czymś ważnym - gdybyś mógł odpuścid sobie zapisywanie absolutnie wszystkiego, a potem frustrujące szukanie w stosach notatek czy plików Jak fantastycznie czułbyś się, gdybyś: - przypominał sobie to, co dla Ciebie ważne (hasła, numery, imiona, rocznice, obietnice) szybko i z łatwością oszczędzając swój cenny czas i energię - mógł polegad na sobie nawet podczas stresujących sytuacji i mied zawsze dostęp do swojej pamięci

1 Copyright © Synergia.org.pl 2011

Pomyśl jak niesamowicie jest czud, że to Ty panujesz nad swoją pamięcią, możesz przyswajad nawet duże ilości skomplikowanych informacji, które rozumiesz i masz do nich dostęp zawsze, gdy potrzebujesz. To jest dla Ciebie na wyciągniecie ręki… Daj mi 30 minut, a nauczysz się o wiele lepiej zapamiętywad dowolne informacje dzięki drobnym poprawkom tego, w jaki sposób już teraz to robisz. Zanim jednak powiem Ci co i jak zmienid, chcę abyś miał obraz całości. Najpierw zobacz cały proces zapamiętywania z góry, a potem bierzemy się za konkretne działanie,okey? Dobra. Widzisz, praktycznie całą teorię funkcjonowania pamięci można zawrzed w 3 prostych do zrozumienia procesach: 1. Konstrukcja(proces zetknięcia z informacją, moment zapamiętania) 2. Przetwarzanie informacjiw mózgu (wszystkie procesy, które mózg robi z informacjami poza Twoją nieświadomością: m.in. odkodowanie znaczenia informacji, łączenie informacji z wiedzy innymi, czyli Twoją siatką wiedzy. To klarownośd i zrozumienie które uzyskujesz bez żadnego aktywnego działania – efekt eureki podczas kąpieli lub przed snem) 3. ReKonstrukcja(proces tworzenia informacji na nowo, moment przypominania sobie) Każdy z tych procesów jest ważny w zapamiętywaniu i nauce. Każdy ma swoje funkcje i każdy z nich możesz doskonalid. Jak? O tym już za chwilę. Wszystkie trzy procesy tworzą razem jeden synergicznysystem, który daje Ci ogromne możliwości przyswajania i przetwarzania informacji. Nawet gdybyś poprawił tylko jeden z procesów, Twoje umiejętności zapamiętywania i przypominania i tak zwiększą się kolosalnie. Przyjrzyjmy się bliżej każdemu z nich.

Proces 1. Konstrukcja To początek całej przygody, czyli moment, w którym stykasz się z informacją. Gdy na przykład - ktoś poraz pierwszy Ci się przedstawia, - kładziesz kluczyki na stole, - czytasz o ważnym nieznanym fakcie, - myślisz o nadchodzącym spotkaniu.

Tu zaczyna się cały proces uczenia i zapamiętywania. Rozpoczyna się Konstrukcja. To wszystko, co wpływa do mózgu poprzez zmysły, czyli to, co:   

Widzisz Słyszysz Czujesz w ciele 2 Copyright © Synergia.org.pl 2011

Zostaje zarejestrowane przez sied neuronów w Twoim mózgu i odwzorowane jako konstrukcja – mentalny „odcisk informacji”. Możesz o tym myśled jak o konstrukcji z klocków, które układaszwidząc zewnętrzny rysunek. Klocki to to, co widzisz, słyszysz i czujesz. Połączone w jedną całośd tworzą konstrukcję, czyli wewnętrzne (wyobrażeniowe) odwzorowanie informacji, którą zapamiętujesz. Tak jak domek z klocków nigdy nie będzie idealnie przypominał prawdziwego budynku, tak samo wewnętrzna konstrukcja nie jest nigdy doskonałym odwzorowaniem rzeczywistości. Jest tylko jej przybliżeniem. Zapamiętaj!

Od jakości pierwszej konstrukcji zależy całe zapamiętywanie. Ile razy miałeś tak, że popatrzyłeś na zegarek i za moment nie mogłeś sobie przypomnied, która jest godzina? Albo ktoś Ci powiedział swoje imię, ale za pół minuty już nie mogłeś go sobie przypomnied? Wszystko dlatego, że konstrukcja przebiegała nieświadomie, a Ty myślałeś o czymś zupełnie innym. Zamiast koncentrowad się na brzmieniu, wyglądzie i odczuciach, jakie wywołuje w Tobie nowa osoba i jej imię, myślałeś o tym, co do niej powiesz, gdy będzie Twoja kolej. Zamiast skoncentrowad się w pełni na cyfrach, które widzisz na zegarku, myślałeś o tym co będzie, gdy dojedziesz już na spotkanie itp… Uświadom sobie najważniejszy moment pamięci! To bardzo ważne, abyś nauczył się świadomie korzystad z tego procesu, gdyż konstrukcja to jeden z dwóch momentów, na który MASZ ŚWIADOMY I BEZPOŚREDNI WPŁYW. Spokojnie, w tym module nauczę Cię jak byd skutecznym i świadomym konstruktorem. Zanim jednak do tego przejdziemy, przyjrzyjmy się jak wygląda kolejny etap działania pamięci, czyli:

Proces 2. Przetwarzanie informacji. Gdy informacja zostanie zarejestrowana przez zmysły, dociera do mózgu, gdzie jest przetwarzana, czyli:   

analizowana (mózg odkodowuje jej znaczenie) porównywana z wcześniejszymi informacjami na ten temat (na ile się różni, a na ile jest podobna) włączona do siatki wiedzy (połączona z tym wszystkim, co już wiesz)

Cały proces zachodzi w mózgu błyskawicznie poza Twoją świadomością. W wyniku przetwarzania pojawia się uczucie zrozumienia „ok, wiem o co chodzi”. Czas pomiędzy postrzeganiem, a zrozumieniem jest tak krótki, że świadomie go nie zauważasz. Dla Ciebie wygląda to tak, że czytasz na przykład wyraz „stop” i pojawia się natychmiast reakcja, która wynika ze wszystkich elementów przetwarzania. 3 Copyright © Synergia.org.pl 2011

W przetwarzaniu informacji ważne są dla Ciebie, jako użytkownika pamięci, 2 rzeczy: 1. szybkośd dostępu do informacji (czyli jak szybko zapamiętujesz i przypominasz sobie informacje) 2. trwałośd pamięci (jak długo pamiętasz informacje) Obiecałam Ci, że w tym kursie nie będzie żadnej naukowej terminologii. Perfidnie skłamałam… Jest jeden fachowy termin, który jest nam niezbędny, aby pójśd dalej. Za szybkośd dostępu do informacji odpowiada pamięd operacyjna zwana też krótkoterminową. (to właśnie ten fachowy termin) To coś jak pamięd RAM w komputerze, pomaga przechowad informacje przez pewien czas. Przez ten wąski kanał przechodzą wszystkie informacje, zarówno gdy zapamiętujesz, jak gdy sobie przypominasz. Od sprawności Twojej pamięci operacyjnej zależy także Twoja inteligencja i szybkośd reagowania. To bardzo ważne, aby Twoja pamięd operacyjna działała jak żyleta. Będziesz wtedy mógł zadziwiad swoich znajomych tym jak łatwo zapamiętujesz i przypominasz sobie informacje. Jak to zrobid? Dowiesz się w trzecim module „Wzmacniacz Neuronów”. Gdybyś zobaczył mózg pod mikroskopem, to zauważysz, że każda komórka nerwowa łączysię z inną za pomocą połączeo. Tak jakby komórki trzymały się za ręce. Niektóre z nich mają bardzo wiele połączeo jednocześnie. Tych połączeo jest takamasa, że mózg to jedna gigantyczna wielowymiarowa siatka połączonych ze sobą komórek. Sposób zorganizowania informacji w umyśle jest bardzo podobny do struktury neuronów wmózgu. Każda informacja jest połączona z wieloma innymi informacjami, tworząc rozbudowaną sied połączeo. Gdy pomyślisz o jakimś słowie (reprezentującym określoną informację) np. „kot”, od razu w umyśle aktywuje się siatka wiedzy dotycząca kotów. Będą tam obrazy kotów, które znałeś, nazwy gatunków kotów, dźwięki mruczenia kota, dotyk jego sierści, a także inne skojarzenia i informacje. Siatka wiedzy aktywuje się za każdym razem, gdy myślisz o czymś, uczysz się czegoś czy sobie przypominasz. Od jakości i wielkości Twojej siatki wiedzy zależy Twoja pamięd. Im więcej doświadczeo i wiedzy, tym bardziej rozbudowana siatka. Im bardziej jest rozbudowana, tym łatwiej odszukad konkretną informację i zapamiętad nową. Siła połączeo między informacjami także może byd różna. Połączenia, które są często używane są mocniejsze niż te, z których korzystasz rzadziej. Tego jak wzmacniad połączenia z nowymi informacjami nauczysz się w trzecim module kursu.

4 Copyright © Synergia.org.pl 2011

Konstrukcja informacji oraz przetwarzanie są ważne. Jednak, gdy przychodzi do używania pamięci w praktyce wszystko rozbija się o to, abyś we właściwym momencie przypomniał sobie właściwą informację. Przypominanie sobie to inaczej:

Proces 3. ReKonstrukcja Gdzie są moje klucze? Jak nazywał się ten człowiek? Co to ja miałem kupid? Co miałem teraz powiedzied? Jak to było?... To moment ReKonstrukcji, czyli przypomnienia sobie właściwej informacji. ReKonstrukcja to odtwarzanie na nowo informacji, którą wcześniej zapamiętałeś (skonstruowałeś). Jest jak składanie na nowo ułożonych już kiedyś klocków, które dziecko sąsiada porozrzucało po podłodze. Polega na ponownym złożeniu w jedną całośd informacji, która jest włączona i rozproszona w siatce wiedzy, gdzieś w mózgu. Na szybkośd przypominania sobie wpływa w dużym stopniu ilośd wcześniejszych rekonstrukcji. Im częściej przypominasz sobie informację, tym łatwiejsza i szybsza będzie każda kolejna rekonstrukcja. To tak jak z klockami czy puzzlami, gdy znasz dobrze obrazek, który układasz, układanie go kolejny raz jest proste. ReKonstrukcja, czyli dostęp do informacji może następowad:  

bezpośrednio (gdy informacja jest ważna, najczęściej dotyczy bezpośrednio Ciebie i Twojego życia i jest połączona silnie z dużą siatką wiedzy) pośrednio (gdy informacja jest abstrakcyjna, nie dotyczy Ciebie i jest włączona w małą siatkę wiedzy)

Rekonstrukcja bezpośrednia jest błyskawiczna. Myślisz o jakiejś informacji i przypominasz ją sobie od razu. Tak jak przypominasz sobie swoje imię i nazwisko, adres, imię matki. Rekonstrukcja pośrednia zabiera więcej czasu i polega na tym, że przypominasz sobie informację poprzez dotarcie do innych powiązanych z nią informacji. Możesz na przykład dotrzed do danej informacji przypominając sobie jak ją konstruowałeś. Odtwarzając szczegóły tego, co widziałeś, słyszałeś i czułeś w momencie zapamiętywania z łatwością przypomnisz sobie informację, którą wtedy zapamiętywałeś. Na pewno miałeś tak, że poszedłeś po coś do pokoju. Gdy dotarłeś do pokoju już nie pamiętałeś o co chodziło. Często babcie i rodzice w takich sytuacjach radzili nam wrócid do miejsca gdzie powstał pomysł i co ciekawe to faktycznie działało. Teraz pamiętaj, że wystarczy, abyś w wyobraźni wrócił do miejsca konstrukcji. Nie musisz tam wracad fizycznie  To najprostszy przykład rekonstrukcji pośredniej. Gdy chcesz przypomnied sobie, co jadłeś tydzieo temu na śniadanie to także użyjesz tego typu rekonstrukcji. Zastanowisz się najpierw, co się wtedy działo w całym dniu, a potem wrócisz do śniadania. Prawda?

5 Copyright © Synergia.org.pl 2011

Używasz tego bardzo często nawet o tym nie wiedząc. Jednak, gdy nauczysz się rekonstruowad świadomie, będziesz mógł przypominad sobie informacje szybko i z łatwością, także pod wpływem stresu. Tego jak to robid nauczysz się już wkrótce w 4 module „Szybki ReKonstruktor”. Wszystkie 3 procesy pamięci są ze sobą połączone. Czasem będzie Ci trudno oddzielid konstrukcję od przetwarzania informacji. Jednak najważniejsze jest to, abyś poznał te procesy, zaczął je zauważad w różnych sytuacjach iświadomie z nich korzystał. Od teraz zacznij od czegoś prostego: Zauważaj 3 procesy pamięci w swoim życiu i nauce. Gdy zapamiętujesz, zazwyczaj koncentrujesz się na informacji, a nie na procesie zapamiętywania. Chcąc zapamiętad na przykład datę, skupiasz swoją uwagę na liczbie i jej znaczeniu. Nie myślisz wtedy JAK przebiega zapamiętywanie. Jednak, jeśli chcesz poprawid swoją pamięd to „JAK” nabiera wielkiego znaczenia. Zacznij więc zwracad uwagę także na to jak przebiega zapamiętywanie. Wiesz już teraz, że składa się z 3 procesów. Możesz się im przyglądad po kolei i analizowad to, co teraz robisz. Da Ci to wiele użytecznych informacji, z których będziesz mógł korzystad w dalszej części kursu. Przez następne kilka dni, po każdym zapamiętywaniu lub sesji nauki, zatrzymaj się i uświadom sobie jak przebiegały 3 procesy pamięci. Podczas Konstrukcji zauważ:   

W jakich sytuacjach i otoczeniu zapamiętujesz najlepiej? Co częściej robisz w swojej głowie: wyobrażasz sobie, mówisz do siebie, masz odczucia w ciele? Co najbardziej przyciąga Twoją uwagę, gdy starasz się coś zapamiętad?

Za każdym razem, gdy coś zapamiętujesz – obserwuj jednocześnie siebie. Co i jak robisz? Co Ci pomaga? Co przeszkadza? Bądź coraz bardziej świadomy swoich zachowao i reakcji podczas konstrukcji. Podczas Przetwarzania sprawdź:   

Jak dużą masz już wiedzę z danej dziedziny (czy ta dziedzina jest nowa, wiesz co nieco, czy masz dużo informacji) Czy rozumiesz to, czego się uczysz? Czy informacjekojarzą Ci się z innymi w poukładany sposób tworząc klarowną i logiczną strukturę?

Przetwarzanie najłatwiej zaobserwowad podczas nauki wiedzy lub umiejętności. Czy rozumiesz to, co czytasz w szerszym kontekście (całej książki lub zagadnienia). Czy jest to tylko pojedynczy fakt, który zapamiętujesz? Obserwuj siebie, a dowiesz się wiele o jakości swojego przetwarzania. 6 Copyright © Synergia.org.pl 2011

Podczas ReKonstrukcji uświadom sobie:   

Jakie informacje przypominasz sobie bez wysiłku? Co się dzieje w Twojej głowie podczas przypominania (wyobrażasz coś sobie, mówisz do siebie, masz jakieś uczucie w ciele) W jakich warunkach przypominasz sobie najlepiej? W jakich gorzej?

Teraz znasz 3 fundamentalne procesy pamięci i wiesz jak ona działa. Im bardziej jesteś świadomy co i jak robisz podczas zapamiętywania, tym łatwiej będzie Ci wyłapad błędy. A potemw krótkim czasie zmienid je na nową, lepszą strategię zapamiętywania. Zastanawiasz się pewnie„No dobrze. Ale jak w praktyce wykorzystad wszystkie fundamenty? Co dokładnie robid, aby zapamiętywad lepiej w różnych kontekstach?” Teoria, chodby najlepsza pozostaje teorią, a Ty potrzebujesz czegoś praktycznego. Czegoś, co możesz wykorzystad w swojej pracy, nauce i życiu codziennym. Rozumiem to doskonale, dlatego teraz pokaże Ci jak przełożyd fundamenty pamięci na prostą i skuteczną strategię zapamiętywania dowolnych informacji. Przedstawiam Ci Strategię IKSS, dzięki której możesz zapamiętad dowolne informacje w krótkim czasie. To formuła zapamiętywania, która:   

na zawszeodmieni Twoją naukę i pracę jest tak prosta, że może się jej nauczyd nawet 7-letnie dziecko jest skuteczna, bo bazuje na 3 fundamentach pamięci, które poznałeś przed chwilą

Akronim IKSS kryje pod literami kroki strategii: I oznacza Intencję (świadomą decyzję o zapamiętywaniuczyli jeśli wolisz cel) K oznacza Koncentrację(wielozmysłowe skierowanie uwagi na informacje) S oznacza Siatkę Wiedzy (zrozumienie i włączenie informacji do siatki wiedzy) S oznacza Szybką Rekonstrukcję (przypomnienie sobie i szybki dostęp do informacji)

Te 4 kroki to wszystko, czego potrzebujesz, aby z łatwością zapamiętywad nawet skomplikowane informacje. Każdemu z nich poświęcony został jeden moduł kursu: W I module staniesz się Świadomym Konstruktorem, czyli opanujesz sztukę formułowania intencji. W II module poznasz 3 sposoby na Koncentrację Wielozmysłową, abyś mógł zaktywowad proces konstrukcji.

7 Copyright © Synergia.org.pl 2011

W III module nauczysz się jak lepiej rozumied informacje i włączad je do Siatki Wiedzy. W IV module opanujesz Szybką Rekonstrukcję, abyś przypominał sobie informacje z łatwością, nawet podczas stresu. Zaś w V module staniesz się Mistrzem Kodu, który biegle opanował strategię w różnych obszarach życia. Myślałeś, że strategia zapamiętywania będzie długa i męcząca? Nic podobnego. Proste rozwiązania są genialne i działają najlepiej. Ty sam wiesz o tym najlepiej. Już nie będziesz musiał motywowad się godzinami, aby zastosowad nową strategię. Wystarczy chwila, abyś pojął jej zasady. To naprawdę uniwersalne narzędzie zapamiętywania, z którego możesz skorzystad w każdej sytuacji. Jesteś ciekaw jak zadziała dla Ciebie? Zapraszam do kolejnego wideo. Sprawdź siłę Intencji Wirtualnej i stao się Świadomym Konstruktorem już teraz. Już za chwilę dowiesz się:   

jak 2 krotnie zwiększyd siłę Konstrukcji dlaczego nie zawsze zapamiętujesz wszystko tak jakbyś chciał na czym polega i jak wykorzystad w praktyce technikę Intencji Wirtualnej

Zapraszam Cię serdecznie, Kasia Szafranowska

8 Copyright © Synergia.org.pl 2011

Subscribe

© Copyright 2013 - 2019 AZDOC.PL All rights reserved.