2. wzory

Wzór simpsona ( objętość wykopu ) Objętość wykopu Przykład na objętość wykopu. Wydajność eksploatacyjna koparki Dobór ilości środków transportowych ws...

8 downloads 599 Views 1MB Size

Wzór simpsona ( objętość wykopu )

Objętość wykopu

Przykład na objętość wykopu.

Wydajność eksploatacyjna koparki

Dobór ilości środków transportowych współpracujących z koparką.

Wydajność spycharki:

Poprawne wartości Sw (wykorzystanie czasu roboczego):

Czas cyklu pracy spycharki:

Przykład obliczeń (spycharka SM-101):

Objętość gruntu spulchnionego przemieszczonego przed lemieszem (q)

Niwelacja terenu spycharką (przykład)

Wydajność zgarniarki: (zgarniarka)

Czas cyklu pracy zgarniarki: (zgarniarka)

Zawiesia

Parcie mieszanki betonowej

Wzór rodina

Subscribe

© Copyright 2013 - 2019 AZDOC.PL All rights reserved.